logo_ouderplatform_volgbaar_onderwijs.jpgOuderplatform Volgbaar Onderwijs is de nieuwe gedaante van het ouderplatforn HAVOplus. Eind 2012 richtten de actieve ouders van HAVOplus de stichting Volgbaar Onderwijs op. Acht jaar HAVOplus gaf veel inzicht. Onderwijs kan en moet beter voor veel meer kinderen dan alleen die met ontwikkelingsstoornissen. En niet alleen Havo en Vwo moet beter. Groningen en Drenthe blijven het eerste aandachtsgebied. Ouders vormen ook achter Volgbaar Onderwijs de drijvende kracht.havoplus_logo_580_200.jpg


Volgbaar Onderwijs neemt initiatief in Zuidlaren - update februari 2021

Kort voor deze zomer van 2019 werd duidelijk dat het Harens Lyceum na het schooljaar 2019/20 volledig ging stoppen met het verzorgen van voortgezet onderwijs in Zuidlaren. In de gemeente Tynaarlo overheerst sindsdien boosheid over deze voor velen verrassende ontwikkeling. Het bestuur van Volgbaar Onderwijs nam het initiatief om uit te zoeken of het tij te keren zou zijn.
Hier kunt u het plan downloaden. 

De uitkomst van de onderzoekingen tot dusver is dat geldende wetgeving verhinderde 1. dat een nieuwe school gestart kon worden en 2. dat een enthousiaste onderwijspartner aan de slag kon om het onderbouw onderwijs opnieuw vorm te geven.
Begin 2021 zijn ouders (opnieuw) een petitie begonnen om handtekeningen te verzamelen voor het terugbrengen van het voorgezet onderwijs in Zuidlaren. Inmiddels is de wet "meer ruimte voor nieuwe scholen" in werking. Volgbaar Onderwijs zoekt uit wat nu de mogelijkheden zijn.