Stichting Volgbaar Onderwijs


De Stichting Volgbaar Onderwijs is eind 2012 opgericht door een groep bij het onderwijs betrokken ouders. Sinds 2004 vormden wij al het "ouderplatform HAVOplus". De omvorming begon toen we betrokken werden bij projecten waar beheer van financiën bij kwam kijken. We grepen dit aan als een natuurlijk moment om de soms tot verwarring leidende naam te veranderen. We hopen met Volgbaar Onderwijs dezelfde bekendheid te vergaren als met HAVOplus. Nog steeds met ouders als de drijvende kracht en ook als ouderplatform!

Bij de start met HAVOplus lag de nadruk op het creëren van kansen in het reguliere onderwijs voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen in combinatie met een gemiddelde of hogere intelligentie. Met bewustwording en wat extra aandacht was en is voor deze kinderen veel te winnen.
Onze ervaringen leerden dat problemen met het volgen van onderwijs niet beperkt zijn tot de aanvankelijke doelgroep en het de Havo / het Vwo. Daarom nu Volgbaar Onderwijs, een stichting die bijdraagt aan de realisatie van onderwijs dat rekening houdt met leerkenmerken van (alle) kinderen en jongeren, zodat zij kunnen presteren op hun eigen niveau met inzet en ontwikkeling van al hun talenten.

Als ouders woonachtig rond Assen en Groningen zijn onze voornaamste inspanningen gericht op deze regio. In samenwerking met andere ouderorganisaties is er een groter regionaal en zelfs landelijk bereik.