gesprekspartner onderwijs


oudersenschool.jpgHet betrekken van ouders bij onderwijsaangelegenheden is niet altijd gemakkelijk. Het is bekend dat een goede samenwerking tussen school en ouders de ontwikkeling van kinderen ten goede komt. Het ouderplatform heeft veel ervaring met ouderbetrokkenheid op alle fronten en stelt deze graag ten dienste van het onderwijs in haar werkgebied. Op aanvraag ondersteunen we scholen over onder andere de volgende zaken:

  • het bewerkstelligen van ouderbetrokkenheid bij het leren van kinderen / leerlingen
  • het verzorgen van de cursus "Samen sterk!", handelingsgericht samenwerken voor ouders
  • het adviseren van scholen omtrent beleidsmatige betrokkenheid van ouders
Bij belangstelling kunnen scholen vrijblijvend contact met ons opnemen via het [e-mailadres]