invloedspositie ouders in passend onderwijs


Het passend onderwijsstelsel is gebouwd op het vertrouwen in de deskundigheid van scholen om leerlingen met behoeften aan ondersteuning goed te begeleiden.

Een eerste jaar passend onderwijs zit er bijna op. Een nieuw jaar komt er aan. De rugzak en het handelingsplan maakte plaats voor arrangementen en ontwikkelingsperspectieven. Scholen hebben in kaart gebracht wat zij aan ondersteuning kunnen bieden. En met elkaar vormden ze samenwerkingsverbanden om iedere leerling in hun regio passend te bedienen. Het was een hectische overgangsperiode. Een goed moment om nog eens bij een aantal zaken stil te staan die voor ouders van belang zijn.

Tijdens de thema-avond zetten we de mogelijkheden op een rij om invloed op passend onderwijs uit te oefenen. We behandelen praktische geschilsituaties en luisteren naar de ervaringen van elkaar. Zo wordt op deze avond duidelijk op welke manier ouders nu invloed hebben op passend onderwijs.

marieke-boon-mens.pngHet informatieve gedeelte van deze avond wordt verzorgd door Marieke Boon, actieve ouder in de oudervereniging passend onderwijs Fryslân en werkzaam voor de Landelijke Ouderraad en het steunpunt medezeggeschap passend onderwijs.

Het programma omvat ook een ervaringsdeel dat de deelnemers met elkaar invullen. Hiermee krijgen we een beeld van hoe het gaat met passend onderwijs.