Activiteiten


De aandacht van het ouderplatform is de afgelopen 5 jaar wat van de regio afgeleid. Dit was het gevolg van onderstaande ontwikkelingen. Het goede voornemen voor 2017 en verder is "back to the roots". En daar is ook alle aanleiding toe!
 
cursus-samen-sterk-assen-jan15.jpg
  • het ontstaan van passend onderwijs
  • hervorming van de landelijke ouderbelangenbehartiging
  • gesignaleerde knelpunten in het middelbaar beroepsonderwijs
  • de omvorming van HAVOplus naar Volgbaar Onderwijs
  • ontwikkeling van de oudercursus Samen Sterk!
  • het vormen van Netwerk Ouderinitiatieven
  • de bekrachtiging van het  VN verdrag Handicap
Het ouderplatform stond dus zeker niet stil, maar liet zich minder gelden in de regio dan de jaren daarvor. We organiseerden een aantal thema-avonden en verzorgden enkele malen de oudercursus Samen Sterk! Daarnaast volgden we de vorming van passend onderwijs in de regio natuurlijk op de voet. In een ouderwerkgroep van het samenwerkingsverband passed onderwijs Voorgezet Onderwijs stad Groningen e.o. discussieerden we mee over de invulling van een een aantal onderwerpen die in 2014 nog moesten uitkristallseren.