HAVO plus klus geklaard?


havoplusklus001.jpgIn 2004 zijn we gestart, ouders die de hobbel tussen basis en voortgezet onderwijs te groot achten. Omdat hun kind net iets meer begeleiding nodig had om te kunnen gaan leren. We kwamen in gesprek met ouders, scholen en de politiek. In 2006 boden we het boekje "HAVOplus Klus" aan Tweede Kamerleden aan. En we vonden een school, die met ons mee wilde denken. Een HAVOplusklasje wellicht? Uiteindelijk zijn er enkele jaren "HAVOplusklassen" in Groningen geweest. HAVOplus werd volgbaar onderwijs, Passend Onderwijs kwam ........
 
Is de klus geklaard? 
Neen dus. Het onderwijs heeft met vele veranderingen te maken. Maar lijkt nog steeds voor de grote middenmoot geschikt. De HAVOplusklassen in Groningen bestaan inmiddels niet meer. In het regulier onderwijs struikelen onze kinderen nog steeds. Ze zakken af naar een lager niveau en halen hun diploma soms niet.
En dan hebben ze het diploma en dan ..... Vervolgstudies laten hen nog meer los en aanmodderen. MBO, HBO of Universiteit, het aantal studenten dat uitvalt is groot. Studenten zijn volwassen, dus moeten zelf aangeven waar zij hulp bij nodig hebben. Bij veel van onze kinderen werkt dat niet zo. Ze vragen niet en sneeuwen onder.
 
Daarom willen we graag terug naar de ouders in de regio, back to the roots. Wij willen, als ervaren ouders, iets betekenen vor de nieuwe generatie ouders. De ouders die nu met hun kind op de basisschool of in het voortgezet onderwijs vastlopen. Ouders die weinig weten van de mogelijkheden die er zijn en de rechten die zij hebben. En mogelijk gaan we wat opzetten ook voor dat hoger beroeps- en universitair onderwijs.