Van HAVOplus naar Volgbaar Onderwijs


Als we in 2013 gaan deelnemen aan een project van Stichting Perspectief ontstaan er financiële verplichtingen en verantwoordelijkheden. Tijd voor een formele juridische vorm van het ouderplatform. Vandaar de oprichting van de stichting Volgbaar Onderwijs, de huidige drager van het het gelijknamige ouderplatform.
 
havoplus.jpgTijd ook voor een nieuwe naam. Van de oude werd regelmatig gedacht dat het een school was. En de oude naam dekte de lading niet meer. In de loop van de tijd merken we dat hetgeen zo nodig is voor “onze kinderen” ook heel goed werkt voor al die andere kinderen al dan niet met een beperking of leerbelemmering en in welke onderwijssoort ook.
 
Het project met Perspectief heeft als mooi resultaat een vraagbaak voor ouders door ouders in de vorm van Ouderkracht. De vragenvanger vindt u hiernaast en op verschillende andere websites. Zie ook [internetlink]