Passend Onderwijs: zo zit dat ouders!


wanneer: woensdagavond 15 november 2017montessori_3.jpg
waar: Montessori Lyceum Groningen, Helper Brink 30, 9722EP Groningen
tijd: 19.30-21.30 uur (19.15 zaal open, napraten tot uiterlijk 22.00)
aanmelden: [e-mailadres]
kosten: gratis
 
Het nieuwe schooljaar is begonnen. Kinderen zijn over naar de volgende klas (of niet) of naar een nieuwe school. Als uw kind behoefte aan specifieke ondersteuning heeft, valt het onder passend onderwijs en heeft de school zorgplicht. Die zorgplicht geldt voor de school waarop je zit of waarvoor je je aanmeldt.
 
1 Kennis. Floor Kaspers lobbyde voor landelijk ouderbelangenorganisaties voor passend onderwijs. Ze zet deze avond passend onderwijs nog eens voor ons op een rij. Hoe de regelgeving in elkaar zit, het begrippenkader, de rechten en plichten van ouders. Aan de hand van praktijkvoorbeelden maakt Floor duidelijk wat de positie van ouders in passend onderwijs is.

2 Oefening. In het tweede deel van de avond gaan we met elkaar in gesprek over (eigen) casussen passend onderwijs. Hoe ga je in concrete situaties als ouders te werk om uit passend onderwijs te halen wat er in zit. Henk Santing, voorzitter van het ouderplatform, leidt dit in met informatie over Samen Sterk! Een training die we af en toe verzorgen over constructief met school samenwerken aan passend onderwijs.
 
Weten hoe passend onderwijs in elkaar zit en hoe je er als ouders mee omgaat is belangrijk. Met passend onderwijs zijn er mogelijkheden om voor iedere leerling een passende onderwijsplek te organiseren. Maar het is voor ouders en hun kinderen lastig om uit passend onderwijs te halen wat er in zit. Dat heeft er mee te maken dat ouders niet goed weten hoe passend onderwijs werkt. Hierdoor is de samenwerkingrelatie met school ongelijkwaardig. Tel daarbij op dat veel scholen en leerkrachten een eigen interpretatie hebben. Deze omstandigheden leiden er toe dat kinderen mogelijkheden en dus kansen missen. Als ouders kunnen we hier het verschil maken!