Passend onderwijs: zo zit dat ouders!


thema-avond_3_juli_2017.jpgEen kleine 30 ouders waren op de thema-avond afgekomen. Bestuurslid Jeroen Veltheer verwelkomde de deelnemers en leidde de avond in. Floor Kaspers nam het stokje over door over haar diverse betrokkenheid bij passend onderwijs de afgelopen jaren te vertellen. Waarna ze die dingen over passend onderwijs vertelde, die voor ouders van belang zijn, de kern van deze thema-avond.
 
Floor sprak over de nieuwe samenwerkingsverbanden en het verdelen van de middelen daarbinnen, afschaffing van de rugzak en de doelstellingen, zoals het uitbannen van het fenomeen “thuiszitten”, het kunnen bieden van maatwerk en het organiseren van een dekkend aanbod, zodat er voor iedere leerling een passende plek is. Het gesprek over passend onderwijs wordt vaak vertroebeld door een aantal mythes: passend onderwijs zou een bezuiniging zijn en dat klassen gaan overstromen met zorgleerlingen. Floor maakte duidelijk dat dit onjuiste voorstellingen van zaken zijn. Zo krijgt, als gevolg van de verevening van de budgetten voor passend onderwijs, het primair onderwijs in Noord Drenthe met passend onderwijs zelfs meer geld te besteden. In het voortgezet onderwijs, net andersom. Belangrijk om te beseffen, is dat de scholen verantwoordelijk zijn voor het bepalen van wat de beste school is voor een leerling met extra ondersteuningsbehoeften. Eenmaal je kind aangemeld, dan gaat dit gelden, de zogenaamde zorgplicht van de scholen.
 
En zo ging Floor nog ruim een uur door. Over waar ouders de plannen van samenwerkingsverband (ondersteuningsplan) en scholen (ondersteuningsprofiel) kunnen vinden en wat daar in te lezen is. Ook over de ontwikkelingsperspectieven die scholen moeten maken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Vanaf 1 augustus 2017 moeten die – net als indertijd bij de rugzak – weer voor instemming ondertekend worden door ouders.
 
Na de pauze heeft bestuurslid Henk Santing uitleg gegeven over de cursus Samen Sterk die het ouderplatform regelmatig verzorgt (eerstvolgende 25 september en 2 oktober). In de training oefenen ouders op het voeren van een goed gesprek, gesprekken ook in de context van passend onderwijs. Samen Sterk is gebaseerd op de principes van handelingsgericht werken. Henk lichtte deze principes kort uit. Tot slot van de avond is in kleinere groepen een casus doorgesproken onder begeleiding van enkele Samen Sterk trainers. Hierbij werd telkens teruggegrepen naar wat Floor heeft verteld over passend onderwijs en de principes van handelingsgericht werken.