Oudercursus Samen Sterk!


De cursus Samen Sterk richt zich op de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kind. De ouderpositie en het ouderperspectief zijn uitgangspunten. Goede communicatie en een constructieve samenwerkingmet school zijn het doel. De cursus is gebaseerd op de methode handelingsgericht werken voor ouders van Noëlle Pameijer. 
 
Steeds vaker wordt een trainingsgroep door ouderorganisaties zoals ouderraden, ouderplatforms en medezeggenschapsorganen samengesteld. In overleg wordt dan een trainingsdag of (beter) twee dagdelen gepland. Neem ook bij individuele interesse vooral contact met ons op. 
 
Klik hier voor meer informatie over de cursus Samen Sterk.
 
De verbinder en ondersteuner van ouders rondom onderwijs, Ouders & Onderwijs, heeft een regeling om organiserende oudergroepen tegemoet te komen in de kosten van thema-avonden en trainingen.