HBO/WO


Januari 2018, een bijna logisch vervolg na HAVOplus en Volgbaar Onderwijs, is de aandacht voor het HBO en Wetenschappelijk Onderwijs.
 
We richten ons op studenten in het HBO en WO.
Er is een groep studenten, die kwetsbaar en niet mondig is. Deze studenten dreigen uit te vallen of vallen uit in het onderwijs.
De werkgroep wil graag een bijdrage leveren om te voorkomen, dat deze studenten tussentijds afhaken.
Het doel is binnen de Hanzehogeschool en de RUG gehoor te krijgen en mensen te vinden die onze zorg delen, maar nog veel meer, die willen meedenken richting mogelijkheden voor deze jongens en meiden.
 
De kwetsbare student:
Ondanks hun intelligentie lukt het hen niet om tot een goed eindresultaat te komen.
Het zijn kwetsbare jongeren, in eerste instantie komen ze slim, volwassen en zelfstandig over.
Deze studenten blijken (nog) niet in staat tot het juiste studiegedrag, het zelfstandig inrichten van hun studie.
Ze beschikken over onvoldoende zelfreflectie om dat aan te geven, of ze schamen zich ervoor.
Na een aantal onvoldoendes, kan dit zich gaan uiten in bijvoorbeeld onderpresteren of studie-ontwijkend gedrag.
Diverse oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan de kwetsbaarheid; en juist als dit niet direct zichtbaar/merkbaar is, kan de omgeving zich enorm vergissen in wat jongeren aankunnen.
De kwetsbaarheid kan bijvoorbeeld voorkomen bij jongeren die uit een KOPP gezinssituatie komen; in eerste instantie komen ze volwassen en zelfstandig over, omdat ze juist goed hebben leren zorgen voor de ander, maar na verloop blijkt dat ze ‘steken’ laten vallen, omdat ze niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. 
 
Sypke Visser, Jacqueline Maurice en Marijke Mulder