themabijeenkomsten


Ouderplatform Volgbaar Onderwijs organiseert bijeenkomsten waarin een thema centraal staat dat bijdraagt aan het rekening houden met individuele leerkenmerken van leerlingen.

Het kan gaan om thema's die ouders versterken in hun doen en laten naar school toe, maar ook om onderwerpen die vooral voor onderwijsprofessionals van belang zijn. Het partnerschap tussen ouders en onderwijsgevenden vinden we belangrijk en ook het werken aan betere wet- en regelgeving voor de toekomst.

Volgbaar Onderwijs organiseert thematische bijeenkomsten zelf of in samenwerking met andere ouderinitiatieven en regionale afdelingen van ouderbelangenorganisaties in Noord Nederland.